TERVEYSOPISTO SALUKSEN VERKKOKAUPPA

Tiedoksi

Uusi opiskelija! Jos et vielä ole rekisteröitynyt Terveysopisto Saluksen opiskelijaksi, ota ensin yhteyttä Saluksen toimistoon,
opisto (at) terveysopisto.fi.


Vahvistamme opiskelupaikkasi lähettämällä sinulle henkilökohtaiset tunnukset kurssialustoihin.


Rekisteröityneenä Terveysopisto Saluksen opiskelijana voit jatkaa suoraan verkkokauppaan.

1. Rekisterinpitäjä
Terveysopisto Salus (Y-tunnus: 0963030-8)
c/o Jouko Pursiainen,
Kauppakartanonkatu 15 B13,
00930 Helsinki, Finland

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Rekisteriasioita hoitava henkilö on opiston opintosihteeri.
Rekisteriasioita hoitavan henkilön tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.
Sähköposti: toimisto@terveysopisto.fi, puhelin: 050-4397214

3. Tietosuojavastaava
Rekisterin vastuuhenkilönä toimii opiston rehtori, Jouko Pursiainen, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää hoidetaan asianmukaisesti. Rehtori tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.

4. Käsittelijä
Oy Tawasta OS Technologies Ltd. (verkkokauppa)
PL 82 (Kasarmikatu 15 B, 13100 Hämeenlinna)
33101 TAMPERE
010 281 8000
info@tawasta.fi

sekä

Itslearning AS (oppimisympäristö)
P.O. Box 2686
5836 Bergen
Norway
t: +47 55 23 60 70
e: post@itslearning.com

5. Rekisterin nimi
Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille

7. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan (vapaaehtoinen). Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
  • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille (Itslearning). Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.