TERVEYSOPISTO SALUKSEN VERKKOKAUPPA

Tiedoksi

Uusi opiskelija! Jos et vielä ole rekisteröitynyt Terveysopisto Saluksen opiskelijaksi, ota ensin yhteyttä Saluksen toimistoon,
opisto (at) terveysopisto.fi.


Vahvistamme opiskelupaikkasi lähettämällä sinulle henkilökohtaiset tunnukset kurssialustoihin.


Rekisteröityneenä Terveysopisto Saluksen opiskelijana voit jatkaa suoraan verkkokauppaan.

Ravintoterapiakoulutus

Taulukkona Listana

Laskeva

3 tuote(tta)

 1. FTS19 Fytoterapian syventävä kurssi, 31.8.-1.9.2019
  290,00 €

  Ei saatavilla

  Tavoitteet: Opiskelija osaa hakea kasvimonografioita, ymmärtää monografioiden rakenteen, näytön laadun, osaa erottaa laadullisia eroja monografioiden välillä. Opiskelija kykenee soveltamaan kasvimonografioiden antamia tietoja omassa työssään.

  Sisältö: Kasvimonografiat sisältävät rohdoskasvien kansanomaisen, perimätietoon pohjautuvan käyttötiedon, eritasoisiin tutkimuksiin perustuvat vaikutukset ihmisen terveyteen ja sairauksiin. Monografioissa esitetään kasvirohdosten tunnettuja vaikutusmekanismeja tai käyttöön liittyviä havaintoja, rohdos-rohdos- ja rohdos-lääke yhteen/epäyhteensopivuudet, tunnetut/mahdolliset haittavaikutukset, mahdolliset tutkimusnäytön tasot, tutkimusyhteenvedot, mahdolliset tutkimuslyhennelmät ja kirjallisuusviittaukset.

  Suoritustapa: Luennot

  Oppimateriaali: Kurssimoniste, kasvimonografioita sisältäviin internetsivustoihin tutustumista

  Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi

  Lue lisää...
 2. RO5S19 Ravinto-oppi 5, syventävä rav.fysiologia, 28.-29.9.2019
  290,00 €

  Ei saatavilla

  Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ravintofysiologian, syömisen säätelyn, ruoansulatuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee nälän ja kylläisyyden fysiologisen, hormonaalisen taustan ja ymmärtää nälän ja kylläisyyden tunteen monimutkaisuuden.

  Sisältö: Ravintofysiologiaa, syömisen säätelyn, ruoansulatuksen vaiheet. Ravintoaineiden imeytyminen ja kulkeutuminen sekä ruoansulatukseen liittyvien elinten toiminta. Ravinnon imeytymisen ja hyväksikäytön säätely. Nälän-ja kylläisyydentunteen hormonaalinen säätely. Vuorokausirytmin rooli nälkä/kylläisyystunteisiin.

  Suoritustapa: Luento

  Oppimateriaali: Opintomoniste. Ravitsemuksen osalta Aro, Mutanen, Uusitupa: Ravitsemustiede, 2. painos, 2005. + Ihminen. Fysiologia ja anatomia (Bjålie et al. 2008) tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al. 2008).

  Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi

  Lue lisää...
 3. RT3BS19 Rav.terapia 3B, maha- ja suolikanavan.., 26.-27.10.2019
  290,00 €

  RT3B, RAVINTOTERAPIA 3B (2 ov)
  Tavoitteet: Opiskelija syventää kurssilla RT-3A opittua. Hänellä on selkeä ymmärrys ruuansulatuselimistön ja ohutsuolen häiriötiloista sekä niiden yhteydestä terveyteen. Opiskelija osaa tulkita erilaisia ravintotestejä ja oireita. Hän osaa valita sopivat ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät eri häiriötilojen hoitoon. Opiskelija ymmärtää ruokavalion ja lisäravinteiden roolin ruuansulatuskanavan terveyteen liittyvien ongelmien hoidossa.
  Sisältö: Ruuansulatuskanavan häiriöt: bakteeri- ja hiivakannan häiriöt, suolistoloiset, suoliston immunologia ja immuunipuolustuksen häiriöt sekä niiden rooli suolistoperäisissä sairauksissa ja laajemmin terveyden ylläpidossa, suoliston seinämän lisääntynyt läpäisevyys, tulehdukselliset suolistosairaudet. Ruuansulatuskanavan häiriöiden oireet, syntymekanismit, ehkäisy ja ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät. Sappirakon rooli ruuansulatuselimistön terveydelle. Sapen toiminnan ravintoterapeuttinen tuki. Maksan detoksifikaatio sekä faasien I ja II merkitys ja toiminta. Maksan toiminnan tukeminen ravintoterapeuttisin hoitomenetelmin.
  Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
  Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
  Opettaja: Sanna Anderson

   

  Lue lisää...

Taulukkona Listana

Laskeva

3 tuote(tta)