TERVEYSOPISTO SALUKSEN VERKKOKAUPPA

Tiedoksi

Uusi opiskelija! Jos et vielä ole rekisteröitynyt Terveysopisto Saluksen opiskelijaksi, ota ensin yhteyttä Saluksen toimistoon,
opisto (at) terveysopisto.fi.


Vahvistamme opiskelupaikkasi lähettämällä sinulle henkilökohtaiset tunnukset kurssialustoihin.


Rekisteröityneenä Terveysopisto Saluksen opiskelijana voit jatkaa suoraan verkkokauppaan.

Ravintoneuvojakoulutus

Taulukkona Listana

Nouseva

1-10 - 17

Sivu:
 1. 1
 2. 2
 1. ALO2K21 Ravitsemuksen ja ravintoterapian perust., 12.-13.6.2021
  240,00 €

  Ei saatavilla

  Tavoitteet: Opiskelija tuntee maamme terveys/sairaustilanteen sekä sen kustannusvaikutukset. Hän tuntee suomalaisten ravitsemustottumukset ja ravitsemusvirheet sekä niiden terveysvaikutukset. Opiskelija hallitsee terveellisen ravitsemuksen ja ravintoterapian perusteet sekä ymmärtää niiden roolin terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Opiskelija tuntee viralliset ravitsemussuositukset Suomessa. Hän muistaa kansainvälisessä hoitokäytännössä kauan sovellettujen ravitsemusohjelmien erityisominaisuudet ja ymmärtää niiden käsite-erot viralliseen ravinto-oppiin verrattuna.
  Sisältö: Suomen terveystilanne, elintasosairaudet ja niiden kustannukset. Suomalaisten ravitsemustilanne, ravitsemusvirheet ja niiden yhteydet sairastuvuuteen. Terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen perusteet sekä aterioiden koostamisen periaatteet. Viranomaissuositukset ja niiden arviointia. Ravinnon lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset. Pääravintoaineiden tehtävät ja hivenravintoaineiden erityismerkitys. Erilaisia terapeuttisia ruokavaliojärjestelmiä ja niiden käyttö. Kansainvälisessä luontaislääketieteellisessä hoitotyössä omaksutut ravintoterapeuttiset periaatteet ja käsitteet: tuoreravintoentsyymien merkitys, ruokien laatuluokitus (prof. Kollathin mukaan), happo-emästasapaino, antioksidantit, fytokemikaalit, eikosanoidit, ruokien yhdistelysääntö, vuorokausirytmi ja välipalakysymys, limaa muodostavien ruokien teoria, lehmänmaidon sopivuus ihmisravinnoksi ja mahdolliset haitat, glykemiaindeksin sekä glykeemisen kuorman merkitys, rasvojen laatukysymys, paaston ja detoksikaation merkitys, paksusuolen toiminnan erityismerkitys.
  Suoritustapa: Luennot, tehtävät (RTP1-2 -etäopiskelukurssien yhteydessä)
  Oppimateriaali: Opintomoniste
  Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert
  Lue lisää...
 2. RT12K21 Paasto- ja puhdistusterapiat, 29.-30.5.2021
  270,00 €

  Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää paaston ja detoksikaation sekä katabolisen aineenvaihdunnan perusteet. Hän tuntee yleiset paasto- ja detoksikaatiomenetelmät, ymmärtää niiden terapeuttiset vaikutukset ja osaa soveltaa niitä erilaisten oireiden ja ongelmien hoidossa. Opiskelija ymmärtää paksusuolen kuonaantumisen ja sen puhdistamisen merkityksen terveydelle. Hän hallitsee erilaiset paksusuolen puhdistusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä erilaisten oireiden hoidossa.
  Sisältö: Paaston määritelmä ja paaston syitä. Paasto- ja puhdistusterapioiden perusteet, tavoitteet ja käytännön toteutus. Paastoaineenvaihdunta ja sen säätely. Erilaisia paastomenetelmiä ja niiden käyttöalueita. Paaston kontraindikaatiot. Aineenvaihdunnan ja maksan puhdistuksen periaatteet ja maksan faasien aineenvaihdunta detoksikaation aikana. Detoksikaatio-ohjelmat ja niiden käytännön toteutus erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Paksusuolen puhdistusmenetelmät, niiden toteutus ja käyttö. Paaston ja puhdistusterapioiden vaikutuksia tutkimusten valossa. Paasto ja puhdistus terveyden tukijana ja edistäjänä.
  Suoritustapa: Luennot ja tentti
  Oppimateriaali: Opintomoniste
  Opettajat: Riitta Piilo
  Lue lisää...
 3. RTP41K21 Terapiaruokien valmistus, 29.-30.5.2021
  290,00 €

  Tavoitteet: Opiskelija tuntee kasvisruoanvalmistuksessa käytettävät ruoka-aineet ja osaa hyödyntää niitä terveys- ja terapiaruoan valmistuksessa. Opiskelija osaa hyödyntää tuoreruokaa sekä kuumennettua ruokaa monipuolisesti ruoanvalmistuksessa. Hänellä on kokemusta erilaisista ruoanvalmistusmenetelmistä ja hän hallitsee ruoanvalmistuksen yleislaitteiden ja -välineiden käytön. Hän osaa toimia hygieenisesti ja ympäristöystävällisesti keittiössä.
  Sisältö: Terveys- ja terapiaruoat. Ruoka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö. Tuoreravinnon merkitys ja monipuolinen käyttö. Elävän ravinnon keittiö. Siementen, viljojen/gluteiinittomien viljojen, palkokasvien ja kasvisten käyttö: padat, kastikkeet, murekkeet, pihvit, pyörykät, keitot, juustot ja korvikemaidot, (tuore)puurot, leivät, kakut, salaatit, pirtelöt ja makeiset jne. Hedelmien ja marjojen käyttö: kakut, piirakat, makeiset jne. Mausteiden ja makeutusaineiden käyttö. Ruoka-aineiden terveysvaikutukset. Ruoka-aineiden korvaaminen ja yhdistely. Ruoanvalmistuksen välineet ja laitteet. Ravitsemushygienia.
  Suoritustapa: Luennot ja käytännön keittiöharjoitukset opetuskeittiössä
  Oppimateriaali: Opintomoniste/reseptivihko
  Opettaja: Satu Moilanen
  Lue lisää...
 4. RO42K21 Ravinto-oppi 4, urheilu- ja liikuntarav., 22.-23.5.2021
  240,00 €

  Tavoitteet: Opiskelija hallitsee urheilu- ja liikuntaravitsemuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee eri liikuntamuotojen ja ravinnon tarpeen/kulutuksen välisen yhteyden ja osaa suunnitella liikunnanharrastajan ruokavalion. Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen painonhallinnassa ja laihdutuksessa. Hän osaa hyödyntää tietokoneavusteista ravintolaskentaohjelmaa ravinnon tarpeen ja kulutuksen arvioinnissa. Hän tuntee kehonkoostumuksen muutosten taustalla olevat tekijät ja hänellä on valmiudet ohjata painonhallintakursseja.
  Sisältö: Liikkujan/urheilijan ruokavalion erityispiirteet. Eri liikuntamuotojen asettamat ravitsemusvaatimukset. Ateriarytmi. Nestetasapaino. Liikuntaan valmistava/liikunnanaikainen/ ja liikuntasuorituksen palauttava ravinto. Erityisruokavaliot ja liikunta. Energia- ja suojaravintoaineiden rooli urheilusuoritusten parantamisessa. Ravintolisät.
  Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.
  Oppimateriaali: Opintomoniste
  Opettaja: Timo Kosonen
  Lue lisää...
 5. PÄT3K21 Pätevöityminen 3, diplomikurssi, 15.-16.5.2021
  270,00 €

  Tavoitteet: Oppilas osaa käyttää tehokkaasti hoito-ohjelmia potilastyössä asiakkaan edellytykset ja toivomukset huomioon ottaen.
  Sisältö: Oppilaiden yksilöllinen potilas- harjoitustöiden purku sekä ryhmäpalautekeskustelut. Diplomien jako valmistuvien oppilaiden osalta.
  Suoritustapa: Workshop, potilasharjoitustyöt
  Oppimateriaali: Opintomoniste, kirjalliset potilasharjoitustyöt
  Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert
  Lue lisää...
 6. RO3K21 Ravinto-oppi 3, erityisryhmien ravitsemus 24.-25.4.2021
  240,00 €

  Ei saatavilla

  Tavoitteet: Opiskelija tuntee eri ikäryhmien ja erityisryhmien ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat sekä osaa soveltaa tietämystään neuvonta- ja terapiatyössä. Opiskelija on perehtynyt odottavien ja imettävien äitien sekä imeväisten ravitsemukseen ja osaa ohjata heitä ravitsemusta koskevissa kysymyksissä. Opiskelija tuntee erilaisia ravitsemuskulttuureja ja hänellä on valmiudet kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita heitä kunnioittavalla tavalla.
  Sisältö: Imeväisikäisten ravitsemus: täysimetys ja osittainen imetys, äidinmaidonkorvikkeet, siemen- ja viljamaidot, erityiskysymykset. Lasten ja nuorten ravitsemus sekä siihen liittyvät ongelmat kuten ylipaino ja syömishäiriöt. Odottavien ja imettävien äitien ravitsemus: energian ja ravintoaineiden tarve, suojaravintovalmisteet ja niiden käyttö.  Raskaudenajan erityisongelmat ja -kysymykset: raskaudenaikainen painonnousu, pahoinvointi, ummetus ja närästys, mieliteot ja ruokavastenmielisyydet. Odottavien ja imettävien äitien sekä imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemussuositukset (THL). Kasvisruokavalio (MLL) ja vegaaniruokavalio (Vegaaniliitto) raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana. Pienen lapsen ravitsemus antroposofisesta näkökulmasta. Ikääntyvien ravitsemus: ravitsemusongelmat ja -haasteet, erityiskysymykset. Kasvisruokavaliot ja etniset ruokavaliot.
  Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.
  Oppimateriaali: Opintomoniste, Lapsi, perhe ja ruoka – Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus (THL, 2016:11)
  Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert
  Lue lisää...
 7. PÄT2K21 Pätevöityminen ravintoneuvontaan 2, 17.-18.4.2021
  270,00 €

  Ei saatavilla

  Tavoitteet: Opiskelija tuntee terapeutin vastuun ja velvollisuudet, ja ymmärtää milloin potilas on ohjattavat muuhun hoitoon.  Hän osaa arvioida ravintolisien laatua ja ymmärtää lääkkeiden ja ravintolisien ristireaktiot.  Hän on tietoinen oireista joiden johdosta asiakas tulisi ohjata lääkäriin (ns. red flag oireet).  Ymmärtää Funktionaalisen Medisiinan Matriksin eri osiot ja osaa käyttää tätä kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman pohjana.  Osaa kriittisesti arvioida eri tapoja hoitaa käytännön potilasvastaanottoa, ja ymmärtää omasta hyvinvoinnista ja voimavaroista huolehtimisen tärkeyden.  Opiskelija osaa tukea refluksitaudin, keliakian ja laktoosintoleranssi diagnoosin saanutta asiakasta.  Ymmärtää SCD- ja FODMAP-ruokavalion periaatteet ja osaa käyttää niitä asiakastyössä.
  Sisältö: Demonstraatio vastaanottotilanteesta, ja keskustelu sen pohjalta. Lääke- ja yrttivalmisteiden sekä ravintolisien yhteensopivuus, potilasturvallisuus. Potilaan ohjaaminen terveydenhuollon palveluiden pariin tarvittaessa.  Red flag oireet. Ravintolisien rakenne, eri tyyppiset mineraalit, ravintolisien mahdolliset muut ainesosat (täyte- ja väriaineet). Funktionaalisen Medisiinan Matriksi ja sen käyttö asiakashistorian kartoittamisessa.  Terapeutin oma jaksaminen, rajojen asettaminen ja ajankäyttö.  Refluksitaudin, laktoosi-intoleranssin, keliakian ja niiden hoidon yleiset periaatteet sekä käytännön terapiatyöskentely ruokavalioiden, täydennysravinteiden sekä luontaistuotteiden avulla. Erityisruokavalioiden käyttö asiakastyössä.
  Suoritustapa: Luennot, potilasharjoitustyöt
  Oppimateriaali: Opintomoniste, kirjalliset harjoitteluohjeet
  Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert
  Lue lisää...
 8. RO2K21 Ravinto-oppi 2, hivenravintoaineet, 27.-28.3.2021
  240,00 €

  Ei saatavilla

  Tavoitteet: Opiskelija tuntee hivenravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Hän on perehtynyt hivenravintoaineiden aineenvaihdunnan perusteisiin ja ymmärtää niiden roolin elimistön hyvinvoinnille.
  Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Hivenravintoaineet: rasva- ja vesiliukoiset vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet. Antioksidantit. Ravintoaineiden imeytyminen ja imeytymi-seen vaikuttavat tekijät. Ravintoainepuutokset ja puutostilat. Elimistön: happo-emäs- tasapaino, natrium-kaliumtasapaino, kalsium-fosfaattitasapaino, rautatasapaino jne. Synergiset ja antagonistiset vaikutukset. Annostustoleranssit.
  Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.
  Oppimateriaali: Opintomoniste, Ravitsemustieto (Raukola, Peltosaari), Avain ravitsemukseen (Parkkinen & Sertti) + Ihminen. Fysiologia ja anatomia. (Bjålie et al.) / tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al.)
  Opettaja: Timo Kosonen
  Lue lisää...
 9. PÄT1BTK21 Pätevöityminen ravintoneuv. 1B, toiminta 27.3.2021
  135,00 €

  Ei saatavilla

  Ravintoneuvonta / -terapia ammattina (25.10.2020)
  Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia ammattimaisesti ja tuntee ravintoterapiatoiminnan erityispiirteet, toimintaympäristön ja lainsäädännön, kuluttajaoikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet. Hän osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä ravintoterapia-alalla, suunnitella yritystoimintaa liiketoiminnan periaatteiden, kustannus- ja laatutietoisuuden sekä markkinoinnin ja asiakassegmentoinnin periaatteiden pohjalta. Opiskelija osa tuotteistaa, markkinoida ja hinnoitella ravintoterapiapalveluita ja hallita asiakaslähtöiset toimintatavat yritystoiminnassaan. Hän osaa hankkia yrityksen perustamisen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvitsemaansa tietoa ja asiantuntijapalveluita, toimia yhteistyössä ravintoterapia-alan toimintaa tukevia palveluita tuottavien tahojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaa käyttää alansa tietotekniikkaa ja työvälineitä toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt vastaanottotoiminnan ja valmentavan elämäntapaohjauksen toteutukseen.
  Suoritustapa: Luennot
  Oppimateriaali: Opintomoniste
  Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert
  Lue lisää...
 10. PÄT1BLK21 Pätevöityminen ravintoneuv. 1B, laskenta 26.3.2021
  135,00 €

  Ei saatavilla

  Liikuntaravitsemuksen käytännön osio (9.10.2020)
  Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät kehon massan määritysmenetelmät, osaa mitata kehon massajakaumat, rasva-ja rasvattoman massan ja hallitsee näiden muokkauksen periaatteet ja sovellusaiheet. Hän osaa käyttää ravintoarvotaulukoita sekä tietokonepohjaisia ravintolaskentaohjelmia ruoan/ruokavalion ravintoarvojen analysoimisessa ja ruokavalioiden laadinnassa. Opiskelija osaa antaa yksilöllistä ravintovalmennusta liikkujille ja eri urheilulajin urheilijoille.
  Sisältö: Kehon massan mittaus- ja määritysmenetelmät, niiden käyttö ja käyttöön liittyvät mittausmenetelmärajoitukset. Laihdutuksen, painonhallinnan sekä kehon massan muokkauksen ohjaus eri ruokavaliomallien avulla. Taulukkokirjojen ja tietokoneohjelmien käyttö ruoan ravintoarvojen laskennassa. Uusien laitteiden esittely energian kulutuksen, kehonkoostumuksen, liikuntakuormituksen ja liikuntasuorituksesta palautumisen mittauksessa.
  Suoritustapa: Luennot ja ryhmäharjoitukset
  Oppimateriaali: Opintomoniste, laskentataulukot
  OpettajaTimo Kosonen
  Lue lisää...

Taulukkona Listana

Nouseva

1-10 - 17

Sivu:
 1. 1
 2. 2