TERVEYSOPISTO SALUKSEN VERKKOKAUPPA

Tiedoksi

Uusi opiskelija! Jos et vielä ole rekisteröitynyt Terveysopisto Saluksen opiskelijaksi, ota ensin yhteyttä Saluksen toimistoon,
opisto (at) terveysopisto.fi.


Vahvistamme opiskelupaikkasi lähettämällä sinulle henkilökohtaiset tunnukset kurssialustoihin.


Rekisteröityneenä Terveysopisto Saluksen opiskelijana voit jatkaa suoraan verkkokauppaan.

LLT Luontaislääketiede, etäkurssi

LLT Luontaislääketiede, etäkurssi
120,00 €

Saatavuus: Saatavilla

LLT, LUONTAISLÄÄKETIEDE (4 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee lääketieteen ja luontaislääketieteen sekä luontaisterapioiden historiaa ja tunnistaa nykyisen hoitokulttuurimme juuret menneisyydessä. Opiskelija ymmärtää eri hoitokulttuurien välittämää ihmiskuvaa ja osaa vertailla terveys- ja sairauskäsitteitä länsimaisen lääketieteen sekä luontaislääketieteen näkökulmasta. Opiskelija tietää yleisimmät luontaislääketieteen ja luontaisterapioiden hoitomuodot sekä ymmärtää niiden perusteet ja käytön tavoitteet. Hän osaa kertoa myös alan koulutusmahdollisuuksista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Opiskelija tuntee luontaishoito-alaan liittyvää lainsäädäntöä ja ymmärtää salassapidon juridisen merkityksen. Opiskelija on tutustunut LKL:n toimintaan ja alan tilanteeseen pohjoismaissa sekä EU:ssa.
Sisältö: Lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa sekä asema nykyaikana. Lääketieteellinen ja luontaislääketieteellinen ihmiskuva sekä näkemys terveydestä ja sairaudesta. Luontaislääketieteellisten- ja luontaisterapiahoitomuotojen perusteet sekä autoregulaation merkitys niiden taustalla. Ns. klassillisen luontaislääketieteen hoitomuodot sekä nykyiset yleisimmin käytetyt luontaisterapiat ja luontaishoidot. Hoitojen pääperiaatteet. Terveydenhuollon ja luontaishoitoalan valvonta ja vastuu: ammattihenkilöstön valvonta, salassapito, potilasvahinkolaki, kuluttajasuojalaki, laki potilaan oikeuksista, perustuslaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, omavalvonta, eri toimijoiden näkemykset valvonnasta ja vastuusta, tilanne pohjoismaissa ja EU:ssa. LKL:n tavoitteet, toiminta ja terapeuttirekisteri.
Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät.
Oppimateriaali: Etäopintomoniste sekä oppikirjat ”Täydentävät vaihtoehdot terveydenhoidossa” (toim. Saana Saarinen) tai ”Luontaishoidot – löydä itsellesi sopiva hoitomuoto” (Ulvi Wiren)
Opettaja: Itseopiskelu

Kuvaus

Yksityiskohdat

Lisätiedot

Lisätiedot

Kuukausi Ei